Thực hiện công tác quản lý chất lượng kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh, thành phố

Ngày 23/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 942/BXD-KTQH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác quản lý chất lượng kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Ngày 23/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 942/BXD-KTQH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác quản lý chất lượng kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Hiện nay, nhiều địa phương vẫn chưa tiến hành triển khai lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; còn nhiều lúng túng trong việc lập Thiết kế đô thị. Từ đó dẫn đến những bất cập trong công tác quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị. Các công trình đã xây dựng, chất lượng kiến trúc theo yêu cầu của Nghị định 38/2010/NĐ-CP còn hạn chế, nhiều công trình thiếu bản sắc kiến trúc của địa phương, chưa phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán văn hóa của vùng miền.

Để kiện toàn công tác quản lý kiến trúc trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức thực hiện triển khai Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn nội dung Thiết kế đô thị (có hiệu lực từ ngày 27/6/2013) trong các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và đồ án Thiết kế đô thị riêng.

2. Khẩn trương khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý về chất lượng kiến trúc các công trình xây dựng; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cần chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm soát chất lượng thiết kế công trình (đặc biệt là các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước) phải kế thừa phát huy các giá trị truyền thống, đảm bảo mỗi đô thị có ngôn ngữ kiến trúc riêng phù hợp với điều kiện cảnh quan, môi trường tự nhiên, tập quán văn hóa của các vùng miền.

Lưu ý: không xây dựng các công trình theo hướng nhại cổ kiểu kiến trúc cổ điển Pháp – Châu Âu.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện việc điều tra khảo sát đánh giá giá trị các công trình kiến trúc truyền thống tại địa phương (kiến trúc dân gian, kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng). Kết quả nội dung nghiên cứu sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước giám sát, đồng thời là tư liệu cho các đơn vị tư vấn khi thực hiện các dự án xây dựng tại địa phương.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 942/BXD-KTQH.

Tài liệu đính kèm bài viết: (Cong van 942 BXD-KTQH 23-5-2013.doc)
Giới thiệu | Công trình | Tin tức | Tài liệu | Tuyển dụng | Liên hệ
Bản quyền © 2011 thuộc về Công ty Hòa Phong
Số lượt truy cập
53079